fbpx

Da Heo Chiên Giòn Thái Lan (Gói lớn)

40.000

  • Xuất xứ: Nội địa Thái Lan
  • HSD: 6 tháng
Da Heo Chiên Giòn Thái Lan (Gói lớn)
Da Heo Chiên Giòn Thái Lan (Gói lớn)

40.000

X